Ag cur na Gaeilge agus chultúr na Gaeilge chun cinn i gCeantar Ard Mhacha Theas

Ó 2016

Bunaíodh Gaelphobal Ard Mhacha Theas i 2016 leis an Ghaeilge a spreagadh agus le deiseanna a thabhairt do phobal na Gaeilge teacht le chéile agus an teanga a labhairt.

Cuirtear béim ar oidhreacht, ar chultúr agus ar stair litríochta an cheantair a cheiliúradh agus a chur i mbéal an phobail san obair atá idir lámha ag an eagraíocht

Dar leis an daonáireamh is déanaí in 2011, tá daonra de 26,106 sa cheantar agus tá leibhéal cumais sa Ghaeilge in Ard Mhacha theas (22.75%) níos airde ná mar atá sa ó thuaidh sa mheán (10.65%).

Tá Ard Mhacha theas suite i gcroílár an cheantair arsa, mór-cheantar Oirialla, a bhfuil clú agus cáil air mar gheall ar na naisc láidre atá ag an cheantar le ceol, filíocht, stair agus oidhreacht na tíre agus na teanga. Is ann go fóill do na naisc seo agus is cuid lárnach d’obair Ghaelphobal Ard Mhacha Theas iad na gnéithe seo den oidhreacht a chur chun tosaigh. Tá sé mar sprioc ag Gaelphobal Ard Mhacha Theas tógáil ar na caidrimh atá acu leis na páirtithe leasmhara seo amach anseo agus bheith ag comhoibriú leo ar thionscadail éagsúla sa todhchaí.

Dar leis an daonáireamh is déanaí in 2011, tá daonra de 26,106 sa cheantar agus tá leibhéal cumais sa Ghaeilge in Ard Mhacha theas (22.75%) níos airde ná mar atá sa ó thuaidh sa mheán (10.65%).

Tá Ard Mhacha theas suite i gcroílár an cheantair arsa, mór-cheantar Oirialla, a bhfuil clú agus cáil air mar gheall ar na naisc láidre atá ag an cheantar le ceol, filíocht, stair agus oidhreacht na tíre agus na teanga. Is ann go fóill do na naisc seo agus is cuid lárnach d’obair Ghaelphobal Ard Mhacha Theas iad na gnéithe seo den oidhreacht a chur chun tosaigh. Tá sé mar sprioc ag Gaelphobal Ard Mhacha Theas tógáil ar na caidrimh atá acu leis na páirtithe leasmhara seo amach anseo agus bheith ag comhoibriú leo ar thionscadail éagsúla sa todhchaí.