Gnó trí Ghaeilge go háitiúil

An bhfuil suim agat Gaeilge a úsáid laistigh de do ghnó?

Níl le déanamh ach  comharthaíocht dhátheangach nó fiú seirbhísí a ofráil trí Ghaeilge. Tá cuid mhór buntáistí bainte leis an Ghaeilge a chur chun cinn i do ghnólacht agus tá maoiniú/duaiseanna ar fáil dóibh siúd a úsáideann í.

Gradaim Glór na nGael

Cuireann Glór na nGael tacaíocht, cuidiú agus aitheantas ar fáil do ghnólachtaí atá, nó gur mhaith leo an Ghaeilge a úsáid mar chuid den ghnó s’acu, nó seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge.

Cuid lárnach den soláthair a dhéanann Glór na nGael d’earnáil an ghnó ná an scéim GRADAIM. Is scéim aitheantais í GRADAIM do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí. Comhartha aitheanta ar an dea-chléachtas maidir le húsáid na Gaeilge sa ghnó é an gradam seo.

Tuilleadh Eolais anseo

  • Gallery Image

Foras na Gaeilge: Gnó Means Business

Tá Foras na Gaeilge tiomanta chun tacú leis an Lucht Gnó an fheidhm phraiticiúil ghnó a bhaineann leis an Ghaeilge a iniúchadh agus a fhorbairt agus chuige sin cuirtear maoiniú meaitseála suas go huasmhéid €3,000/£2,200 ar fáil trínár Scéim Tacaíochta Gnó.

Tuilleadh eolais anseo

 

  • Gallery Image