Plean Forbartha

Bheartaigh ár gcoiste plean teanga cuimsitheach a chur le chéile sa bhliain 2021 chun ár spriocanna a bhaint amach. Chlúdaigh seo ceapachán an Oifigigh Forbartha Gaeilge lánaimseartha a bheadh ag obair tríd an phlean teanga i gcomhar leis an choiste. Tá trí aidhm ag an phlean forbartha seo: 

Points Icon Mianta an phobail in Ard Mhacha Theas i dtaobh na Gaeilge a mheas
Points Icon Iniúchadh a dhéanamh ar chumas na heagraíochta i láthair na huaire ó thaobh acmhainní agus scileanna de
Points Icon Clár gníomhaíochta a leagadh amach do na míonna agus na blianta romhainn le spriocanna na heagraíochta a chomhlíonadh agus le struchtúr oibre na heagraíochta a láidriú

Tá an plean forbartha á scríobh ag coiste Ghaelphobal Ard Mhacha Theas le cur chuige straitéiseach tomhaiste a chur faoina gcuid oibre agus le cinntiú go bhfuil sé ag freastal ar mhianta an phobail in Ard Mhacha theas.

Is féidir an phlean do 2021-25 a léamh anseo.