Ár gCoiste

Seo iad ár gcoiste…

committee member
Cathaoirleach
Barra Ó Muirí

Is múinteoir é Barra i
nGaelscoil Phádraig Naofa, Crois Mhic Lionnáin, ag teagaisc ó 2003. Tá sé mar Chomhairleoir Shinn Féin ar Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin ó 2014. Tá sé mar Oifigeach Cultúrtha ar Bhord Chontae Ard Mhacha ó 2018. Cathaoirleach ar CLG Naomh Michéal, Baile Úr.

committee member
Runaí
Nina Ni Cuilin

Is Múinteoir Gaelscoile í Nina atá ag teagasc i nGaelscoil Phádraig Naofa le cúpla bliain anuas. D’oibrigh sí mar cheannaire i gColáiste Aoidh Mhic Bhricne, Teileann agus le hÓgras Oirialla sula ndeachaigh sí go Coláiste Mhuire le traenáil bheith ina múinteoir. Tá leathanach Instagram agus suíomh idirlín aici chomh maith le cuidiú le múinteoirí Gaelscoile eile agus le háiseanna a roinnt.

committee member
Cisteoir
Aisling Ní Gribín

Is múinteoir Ghaelscoile í i nGaelscoil Phádraig Naofa agus ag obair mar Chomhordaitheoir na nGaelscoile ó bhí 2007 ann. Is cisteoir í de chuid Gaelphobal Ard Mhacha Theas agus ball de CLG Naomh Pádraig Coilleach Eanach. Is cuid lárnach de Ghlórtha gCuillinn í agus cuidíonn sí le páistí amhránaíocht sean-nós a dhéanamh.

committee member
Oifigeach Caidreamh Poiblí
Bláithín Mhic Cana

Is Múinteoir Gaelscoile agus Amhranaí ar an tSean Nós í Bláithín Mhic Cana, a rugadh ag bun Shliabh gCuilinn agus cónaí anois uirthi i gCrois Mhic Lionnáinn – an bhaile a bhfuil sí ag teagasc inti le 14 bhliain anuas is ag tógáil a clann féin le Gaeilge. Bíonn sí ag teagasc na hamhránaíochta chomh maith, i gcomhar leis an ghrúpa ceoil áitiúla Traditional Arts Patrnership, agus thar zoom le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtainn.

Ba bhuaiteoir í ar Chorn Mháire Mhic Donnchadha ag Oireachtas na bliana 2019, agus Corn Uí Chriagáin, Sean Nós na Fearsaide 2019 í. is gníomhaí teanga í leis an Dream Dearg agus tá sí ina ball den CLG Na Clársaigh Béal Átha an Airgid.. An p aisean is mó atá aici ná proifíl na n-amhrán Gaeilge agus stíl amhránaíochta Sean Nós Ard Mhacha Theas a ardú is na seanamhráin a chuir ar ais i mbéal a bpobal féin ach go háirithe.

read more
committee member
Oifigeach Forbartha Teanga
Bridie Ní Shúilleabháin

Ceapadh Bridie mar Oifigeach Forbartha Gaelphobal Ard Mhacha Theas i 2022. Bhain sí céim amach sa Dlí agus Polaitíocht ó Ollscoil na Ríona i 2021. Tháinig Bridie fríd an chóras Gaeloideachais áitiúil agus tá sí bainteach leis an cheol agus amhránaíocht Ghaelach sa cheantar.

Mar dhuine de na chéad daltaí ar Ghaelscoil Phádraig Naofa, tá sí paiseanta faoin Ghaeilge agus ar bís bheith ag obair leis an teanga agus í a thabhairt ar ais don phobal. Beidh sí lonnaithe i dTí Chulainn go lánaimseartha.

read more
committee member
Leaschathaoirleach
Padraig Ó Tiarnaigh

Is bainisteoir Cumarsáide le Conradh na Gaeilge é faoi láthair. Chomh maith leis sin oibríonn sé mar Chathaoirleach ar Choláiste Aoidh Mhic Bhricne, ball de Bhord Chomhairle na Gaelscolaíochta, stiúrthóir ar Bhord an Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus saor-taighdeoir a thug faoi Phlean Teanga le Carn Tóchair in 2015. Is Cathaoirleach é fosta ar Phlean Teanga Líonra Gaeilge Feirste Thiar i mBéal Feirste.

Tá PhD sa Bhéaloideas aige ó Ollscoil Uladh agus imríonn sé leis an CLG Gaeilge Laochra Loch Lao.

read more
committee member
Baill eile
Tomás Ó Mearáin

Is gníomhaí pobail é Tomás le Sinn Féin. Bíonn sé gnóthach leis an ghrúpa Cuimhneamh agus is é an Oifigeach tiomsú airgid ar Choiste Naíscoil an Chreagáin ó bhí 2017 ann. Is ball de CLG Clairsigh Béal Átha an Airgid é. Is ball fad-bhunaithe de Ghaelphobal Ard Mhacha Theas é agus é ag tacú go deonach le cur chun cinn na Gaeilge sa cheantar le fada an lá.

committee member
Baill eile
Ceara Ní Choinn

Tá taithí 22 bliain ag Ceara ag obair mar léiritheoir sraithe, stiúrthóir, léiritheoir agus láithreoir ar réimse leathan de chláracha don teilfís, raidió agus ar líne. D’oibrigh Ceara do BBC Thuaisceart Éireann go hinmheánach ar feadh trí bliana sular thosaigh sí ag obair ar thógraí éagsúla san earnáil neamhspleách do na craoltóirí BBC TÉ, TG4, RTÉ agus Channel 4. Chaith Ceara bliain ag feidhmiú mar Cheannasaí Gníomhach ar an Chiste Craoltóireachta Gaeilge sular thosaigh sí ag obair le hAonad na Gaeilge sa chomhlacht teilifíse iomráiteach, Below the Radar TV.

Ceapadh í mar léiritheoir Gaeilge i 2016 agus tá sí freagrach as ábhair Meon Eile a léiriú mar aon leis an suíomh a bhainistiú chomh maith le bheith ag feidhmiú mar léiritheoir ar thógraí eile sa chomhlacht. Tá céim le hónóracha sa Ghaeilge bainte amach aici ó Ollscoil Uladh mar aon le hiarchéim sna Meáin Chumarsáide ó NUIG, iarchéim san oideachas ó NUIM agus céim mháistreachta céadonóracha san aistriúchán ó Ollscoil Uladh. Tá Ceara ina stiúrthóir agus léiritheoir sraithe ar sraith nua “An Talamh Naofa” faoin CLG a chraolfar níos deireannaí i 2022.

read more
committee member
Baill eile
Niamh Nic Giolla Domhnaigh

Is mac léinn Gaeilge le Ceol í Niamh ar Ollscoil Uladh Mhig Aoidh. Is ball í den Chumann Gaelach ar an ollscoil chomh maith. Oibríonn Niamh go páirtaimseartha mar chúnteoir ranga i nGaelscoil Phádraig Naofa, i gCrois Mhic Lionnáin. is Teagascóir amhránaíochta í agus feadóig stáin do CCÉ ‘Traditional Arts Partnership’ agus ball de CLG an Mullach Bán chomh maith.

committee member
Baill eile
Maria Nic Fhearchair

Tá Maria paiseanta fá fhorbairt na Gaeilge agus chaith sí a saol ag obair in earnáil na Gaelscolaíochta – breis is fiche a cúig acu mar Phríomhoide Teagaisc i mBunscoil an Iúir. D’oibrigh sí i gColáistí Samhraidh áitiúla ó bhí sí ina déagóir agus chomhbhunaigh sí Coláiste Uí Fhiaich lena máthair, Mary, i gCoilleach Eanach i 1991.
Bhunaigh sí grúpa darbh ainm An Chrannóg chun an Ghaeilge, an stair agus traidisiún a chur chun cinn idir óg agus aosta in Ard Mhacha Theas agus feidhmníonn sí mar Chathaoirleach.

Tá sí mar ball de Chiste Infheistíochta na Gaeilge a thacaíonn le tógraí éagsúla chun scéimeanna caipitealacha a chur ar bun agus is ball de Chlub Naomh Pádraig, Coilleach Eanach í.

read more
committee member
Baill Eile

Is rúnaí é Conchúr ar Chraobh Ghaelphobal Ard Mhacha Theas agus is Múinteoir Iar-Bhunscoile é i gColáiste Oiriall, Muineachán. Tá sé mar ball de Choiste Ghnó Chonradh na Gaeilge le dhá bhliana anuas agus tá sé mar bhall ar an Fhó-choiste forbartha ar feadh blaina. D’fhreastail sé ar Ollscoil Uladh, áit ina raibh sé mar chomh-bhunaitheoir ar an Chumann Gaelach, Ollscoil na Banríona agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

 

Ag gníomhú ar son na Gaeilge i gcúrsaí oideachas agus feiceálach na Gaeilge ina cheantar áitiúil, mar phríomhoide i gcampa samhraidh, agus ar fud na cúige. Oibríonn sé mar mhúinteoir agus Leas-Phríomhoide i gColáiste Bhríde, Rann na Feirste le linn an tsamhraidh.

read more
committee member
Baill Eile
Ursula Ní Shabhais 
Rugadh agus togadh Ursula i mBéal Leice. Tá céim aici i nDlí agus Polaitíocht, Maistreacht aici i Staidéir agus Cleachtadh Reachtúla agus Masitreacht i nGaeilge Nua-aimseartha. Bhí rólanna aici mar Oifigeach Forbartha Óige le Fóram na nÓg, Taighdeoir le Conradh na Gaeilge, Bainisteoir Forbartha le hÁras na nGael, Gaillimh, agus mar Chomhordaitheoir Pleanála Teanga le Foras na Gaeilge. Shuígh sí ar choiste Chonradh na Gaeilge, Chomhaltas Uladh, Chlub Óige an Iúir, Fhéile Scoildrámaíochta an Iúir agus CLG Bhéal Leice.
Faoi láthair tá sí mar cheannasaí ar Cinnteacht, gnó sainchomhairleoireachta a dhíríonn ar thaighde pobail, straitéisí eagraíochtúla agus ar phleanáil teanga, agus tá obair déanta aici le heagraíochtaí fud fad na tíre le tacú leo an teanga a chur chun cinn.
read more
committee member
Baill Eile
Nóra Ní Raghallaí

Chaith Nora suas le tríocha bliain ag obair le páistí ón chliabhán go h-ocht m’bliana déag, mar stiúrthóir Naíscoilíochta, cúintóir teanga, oifigeach forbartha agus múinteoir teanga de fhoireannna scoileanna, ag spreagadh an teanga mar phríomh ábhar nó mar an dara teanga ag na páistí. Oibríonn Nóra mar ceiliúraí faoi láthair, ag ofráil bainiseacha, baistí agus tórraimh trí Ghaeilge agus/nó Béarla.

Is as Rann na Feirste í agus anois ina chónaí i gCoilleach Éannaigh agus cuireann an ceangal idir an dá áit gliondar ar a chroí agus is í an Ghaeilge an ceangal sin. Bíonn sí i gcónaí ag iarraidh í a chuir chun cinn, an chéad ghlúin eile a mhúnlú agus gach gné den chultúr a chothú sa cheantar. Is é an béaloideas is mó a bhfuil suim aici ann, idir a bheith ag comhrá, ag díospóireacht,dramaíocht agus ag iompar amach gníomhaíochtaí difriúla fríd mheáin na Gaelige.

read more