Ár Spriocanna

Is é an sprioc atá againn mar eagraíocht ná an Ghaeilge a chuir chun cinn, deiseanna a sholáthar do Ghaeilgeoirí agus foghlaimeoirí agus ardaigh normalú an Ghaeilge sa ghnáthshaol.

Déanfaidh muid seo tríd…

Eolas, tuiscint agus feasacht ar an Ghaeilge a ardú in Ard Mhacha theas agus sna ceantair mháguaird
Eolas, tuiscint agus feasacht ar oidhreacht an cheantair a ardú ó thaobh an cheoil, amhránaíochta, damhsa agus litríochta de
Pobal na Gaeilge in Ard Mhacha theas a neartú trí dheiseanna foghlama agus sóisialta a chur ar fáil dóibh
Comhoibriú le heagraíochtaí pobal, gnó, oideachas agus eile in Ard Mhacha theas le tacú agus le cur le húsáid na Gaeilge sna heagraíochtaí siúd